Jeśli jakaś firma nie otrzymuje zapłaty za wykonaną usługę czy sprzedany produkt, to może popaść w problemy finansowe, zwłaszcza jeśli takich dłużników jest więcej. Dlatego też właściciele różnych przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, w których obowiązuje odroczony moment zapłaty, powinni sprawdzić, w jaki sposób działa zarządzanie należnościami. Może się wówczas okazać, że kontrolowanie przepływu tych pieniędzy jest łatwiejsze niż nam się wydaje, dzięki czemu będzie można ograniczyć negatywne skutki ich pojawiania się. Takie zarządzanie należnościami może się opierać na dokładnym pilnowaniu terminów płatności i przypominaniu o tym kontrahentom, ale może polegać również na przekazywaniu tych zobowiązań innym, którzy zapłacą nam większość kwoty z faktury, a pozostałą część w momencie, gdy otrzymają zapłatę od naszego kontrahenta.

Jak wygląda zarządzanie należnościami?

Z jednej strony możemy podejmować działania prewencyjne. To oznacza, że zanim rozpoczniemy z kimś współpracę, warto sprawdzić czy nie widnieje w rejestrze dłużników. Jeśli tak, to wiadomo, że nam również będzie zalegał z zapłatą. Jeśli nie, możemy spokojnie nawiązać współpracę, pamiętając jednocześnie że sytuacje są różne. Prawidłowe zarządzanie należnościami będzie polegało na monitorowaniu terminów zapłaty, tak aby nie dopuścić do zbyt długiego opóźnienia w otrzymaniu pieniędzy. Jeśli nie będziemy ich mieli, nie będziemy mogli zapłacić za usługi, z których sami skorzystaliśmy, jak również nie będziemy mogli podejmować kolejnych inwestycji. Jeżeli już pojawiają się jakieś opóźnienia ze strony kontrahenta i nie chce on zapłacić, to zarządzanie należnościami będzie polegało na szybkim wprowadzeniu windykacji należności.

Jakie rozwiązanie możemy wykorzystać, jeśli chodzi o zarządzanie należnościami?

Nie chcemy przy każdej fakturze obawiać się, że kontrahent będzie się spóźniał z jej zapłaceniem, co może nas wprowadzić w poważne problemy finansowe? Jeśli tak właśnie jest, to warto sprawdzić na czym polega faktoring. Odpowiedniej firmie przekazujemy nasze faktury, a ona przelewa na nasze konto większość kwoty, która na nich widnieje. Kiedy dana firma otrzyma pieniądze za te faktury, od kontrahentów, którzy skorzystali z naszych usług, otrzymamy pozostałą część pieniędzy. Takie zarządzanie należnościami jest bardzo wygodne, bo otrzymujemy od razu większość kwoty, a więc możemy ją zainwestować czy opłacić swoje faktury, co daje nam pewność, że zachowamy płynność finansową. Z drugiej strony, jeśli pojawią się jakieś opóźnienia w zapłacie, firma oferująca nam faktoring, zajmie się ich ściąganiem i sami nie będziemy musieli się niczym martwić. Koniecznie zobaczmy w jaki sposób możemy przeprowadzić zarządzanie należnościami. Im lepiej będzie ono opracowane, na im mniejsze opóźnienia w zapłacie faktur będzie pozwalało, tym większa będzie szansa, że sami nie popadniemy w kłopoty związane z niewypłacalnością. Takie zarządzanie należnościami może polegać na większej kontroli terminowego opłacania faktur przez naszych kontrahentów, ale z drugiej strony, może również polegać na tym, że będziemy przekazywać te niezapłacone faktury specjalnej firmie. Ona za nie zapłaci, a następnie sama będzie pilnowała, aby należną kwotę otrzymać od naszych kontrahentów. Najważniejsze jednak jest to, aby takie zarządzanie należnościami działało jak najlepiej, bo od tego będzie zależało, czy w naszej firmie uda nam się utrzymać płynność finansową. Wówczas spokojnie będziemy mogli wykonywać swoją pracę.