Odzyskiwanie należności to zadanie, przed którym stoją zarówno osoby prywatne, jak też przedsiębiorstwa. Tak naprawdę dłużnikiem może stać się każdym z nas – wystarczy jeden niezapłacony rachunek albo zaległa rata kredytu i już robić się z tego problem. Naturalnie zdecydowana większość konsumentów z takich „długów” wychodzi bardzo szybko i nie są nawet wszczynane żadne formalne procedury. Jednakże są też sytuacje, kiedy skala zadłużenia oraz jego charakter sprawiają, że nie da się rozwiązać tematu w prosty sposób. Unikanie spłaty oczywiście nie jest żadną opcję i w praktyce prowadzi zawsze do zaostrzenia sytuacji, a to otwiera pole do działania dla firm windykacyjnych i wszelkiego rodzaju specjalistów skoncentrowanych na tym właśnie obszarze.

Popyt na takie działania jest całkiem spory. Dziś najczęściej windykacja jest terminem stosowanym w ramach relacji biznesowych. Obserwacje pokazują dość wyraźnie, że do najczęściej egzekwowanych zaległości zaliczają się płatności z tytułu faktur. Mówimy tutaj o relacjach pomiędzy podmiotami gospodarczymi, na przykład pomiędzy głównym wykonawcą jakichś prac a ich podwykonawcami. Kiedy pojawiają się problemy ze spłatą, skorzystanie z narzędzi windykacyjnych jest jednym z rozwiązań.

Sama procedura także ma różne oblicza i w gruncie rzeczy zawsze zaczyna się od próby polubownego załatwienia sprawy. Miękka perswazja wolna od formalnych kroków często daje efekt – sam fakt, że dłużnik ma do czynienia z windykatorem sprawia, że zaczyna on lepiej rozumieć powagę sytuacji. To już bardzo wiele.

Kroki, bez których zadłużenia często nie da się odzyskać

Naturalnie może się okazać, że rozmowy w polubownym tonie nie przyniosą żadnych rezultatów. Wtedy należy odwołać się do poważniejszych środków, które są w zanadrzu i wynikają bezpośrednio z obowiązujących w Polsce przepisów prawa.

Sprawa danego długu może zostać skierowana do sądu, który może nałożyć na dłużnika kary i jednocześnie zasądzić egzekucję komorniczą. Wtedy firmy windykacyjne nie wykonują konkretnych działań egzekucyjnych, ponieważ ciężar ich prowadzenia bierze na siebie państwo. Firma windykacyjna może jednak monitorować cały proces i pilotować wszystkie kroki formalne podejmowane przez sąd czy komornika wyznaczonego w charakterze egzekutora zadłużenia. Cały temat związany z windykacją jest złożony i delikatny. Dla sporego grona konsumentów udział w takiej procedurze, zwłaszcza w charakterze dłużnika, jest szalenie stresujący.

Wiąże się z obawami o utratę majątku i środków finansowych. Dlatego lepiej przystąpić do rozmów i zawrzeć ugodę, która pozwala spłacić dług w ratach. Często takie oferty przedstawiają przedsiębiorstwa windykacyjne zajmujące się skupem zadłużenia. Mowa o podmiotach, które stają się „właścicielami” długów i następnie we własnym zakresie dogadują się z zadłużonymi, zarabiając na prowizjach oraz odsetkach. W skrajnych scenariuszach z inicjatywy takich windykatorów także podejmowane są działania natury egzekucyjnej, ale zwykle kwoty do spłaty są znacznie powiększone o odsetki naliczane zgodnie z przepisami administracyjnymi wynikającymi z ustaw i kodeksów.