Podjęcie działalności w branży windykacji może być opłacalne, ale trzeba sobie zdawać sprawę z kilku faktów. Po pierwsze w polskich realiach rynek jest dość mocno nasycony i podmiotów zajmujących się odzyskiwaniem należności jest sporo. Czasami działają one jako spore firmy o ogólnopolskim zasięgu, innym razem koncentrują swoją uwagę lokalnie. Poszczególne podmioty trudniące się windykacją mają czasami więcej wspólnego z kancelarią prawną czy detektywistyczną, a czasami są bardziej instytucją finansową, poświęcającą swoją uwagę obrotem długami. Praktyka skupywania długów jest dość typowa i często bardzo korzystna z punktu widzenia wierzyciela.

Ten bowiem odzyskuje całość lub większość kwoty, a relacje z dłużnikiem zostają całkowicie przejęte przez windykatora. Należy jednoznacznie podkreślić, że wszelkie działania związane z odzyskiwaniem długów muszą odbywać się w pełnej zgodzie z obowiązującym prawem. Przepisy jasno określają, jak powinna wyglądać windykacja, a jakie praktyki są w jej ramach niedopuszczalne. Praktycznie każde postępowanie windykacyjne zaczyna się od prób monitowania i swoistych negocjacji, zmierzających do znalezienia porozumienia z zadłużonym. Czasami taka droga wystarczy.

Specjalizują się w tym przede wszystkim kancelaria windykacyjne, które reprezentują swoich klientów, ale nie skupują zadłużenia. Jeśli takie rozwiązanie wystarczy, to jest to dobra wiadomość dla każdej stron. Kancelarie tego rodzaju zarabiają głównie na prowizji – część z nich inkasuje ją dopiero wtedy, kiedy usługa jest efektywna. Jest pewne ryzyko, ale jest też szansa na bardzo dobre zarobki Biznesowe modele w ramach działalności windykacyjnej bywają różne, ale każda aktywność w tej sferze zakłada zarabianie pieniędzy. Nie chodzi wszakże o to, aby odzyskiwać długi pro bono, zwłaszcza że z prowadzeniem postępowań wiążą się określone koszty.

Zupełnie inaczej sprawa rysuje się w obliczu windykacji administracyjnej, ponieważ windykacją zajmuje się również państwo. Odpowiedni aparat w tym zakresie posiada na przykład administracja skarbowa, a jej skuteczność jest wysoka. Podobnie sprawa ma się z komornikiem, który w pewnym sensie pełni funkcję windykatora na usługach sądu – stąd prawna formuła komornika sądowego. Bywa, że właśnie komornik w praktyce zajmuje się egzekucją należności, o ile wierzyciel skieruje sprawę do sądu. Komornicy również na swojej działalności zarabiają, choć jednocześnie wykonują swój zawód na państwowej posadzie, co zmienia postać rzeczy i nadaje im zupełnie inny status.

Jednakże windykacja realizowana na gruncie usług prywatnych może być zdecydowanie bardziej dochodowa, o czym przekonują się osoby trudniące się tą profesją. Należy przede wszystkim mieć na uwadze fakt, że realizacja zadań windykatora jest czasami obciążona pewnym ryzykiem – zawód ten, podobnie jak w przypadku komorników, nie cieszy się specjalnym szacunkiem w społeczeństwie. W dużej mierze wynika to z początków tej branży w Polsce, gdy dość powszechnie dochodziło do nadużyć oraz patologicznych zachowań.